WenDo w Warszawie (Włochy)

Zapraszam zainteresowane kobiety na warsztaty WenDo,
które odbędą się 14 – 15 grudnia 2019r.
trenerka Elżbieta Kądziela-Podczaska
Zapisy i dodatkowe informacje:
tel. 604 194 230
mail: ekp1234@gmail.com